Mange års arbejde og gåde

************** NYTÅRSAFTEN DEN 31. DECEMBER 1899. GRIFFENFELDTSGADE 23 KØBENHAVN. *************** Menu: (den samme hvert år indtil 1924). Hamborgryg med grønlangkål og brunede kartofler. Desserten var sukkerdryssede tykke appelsinskiver med flødeskum. Middagen blev afsluttet med kaffe serveret i "det fine stel" og saft til lille August (min Morfar 6 år gl. ved kakkelovnen). Ps. De 4 brødres Mor, Kierstine Holberg, (født Holbeck) gemte sig i køkkenet. Hun ville ikke fotograferes. Appelsiner var nok ikke almindelige dengang, en 2 af brødrene, Peter og Ludvig, sejlede.

Min familie har forsket i slægtens historie og i mange år og har troet, at vi var efterkommere af Ludvig Holbergs slægt. Men, det viser sig,  at der er lidt fejl i stamtavlen og, at der er rykket lidt på data hist og pist,  for at få det hele til at passe.  Min Oldefars bror,  Christian var den første som satte slægtsforskningen  i system og da han blev gammel,  overlod han alle  sine  arkivalier  til min Morfar, August Holberg.

                                                                   

Morfar lavede et stort  arbejde med  at forske i  slægtens historie, men satte også mange spørgsmålstegn. Der var noget som skulle passe,  fordi vi i familien havde samme øjenfejl som en anden gren af Holbergslægten, men der var også noget, som var forkert. Morfar har fortalt mig så meget om sin slægtsforskning da jeg var ung, og da han skulle på Plejehjemmet Øselgården sidst i 70.erne, overlod han mig alle sine papirer og foto. Jeg fortsatte Morfars arbejde, dels ved at gennemlæse og sortere alle hans arkivalier med friske øjne og ved mange besøg på Landsarkivet, sammen med min elskede Onkel, Carl Haibert. Morfar døde i 1980 og først i 97 fik jeg min første Pc. Ved hjælp af Internettet troede jeg, at det var  lykkedes det mig, at løse den gåde, som Morfar var så tæt på at opklare. Hvor jeg dog ønskede, at jeg havde kunnet drejet Taga 6838 .

 

Her i 2013 viser det sig så desværre, at ham jeg overlod faderværdigheden, døde i Præstø 6 ½ år gammel. Men hvem er så faderen til Carl Holberg? og hvem er så den "Maler Holberg" der døde på Sankt Thomas i april 1836?

 

Resten af siden vil blive gennemlæst og rettet...

V ores forbindelse til slægtsnavnet Holberg er følgende:

 

To Holberg-brødre giftede sig med to Beck-søstre. Lauritz Palludan  Holberg døde i 1801. Han efterlod sig enken Judithe Augusta Holberg, født Beck/h i Sorø 1772 og deres 3 små børn, Frederikke, Gert (døde 21 år gammel) og Andrea.   Judithes Holberg yngre søster, som var gift med hendes afdøde mands broder, Hans Hoffmann Holberg, boede i Vordingborg i Ahlgade. Deres søn hed Diderik Holberg (Præsten Diderik Holberg omtales ofte i vores søgen). Judithe satte sin yngste datter Andrea i pleje her.

 

I en skifteprotokol kan man læse, at hendes far, slotsforvalter Giert Bech, ud af boet efter Lauritz Palludan Holberg, gjorde krav på, at få indfriet et større lån. Dette kan dog ikke passe, idet  der om Giert Bech er noteret følgende: Død 26/8-1798 på Næstelsøgården, i hans 62 år.

Omkring 1805 -06 mødte hun ungdomsvennen Peter Andreas Kirchhoff, som havde arbejdet på Antvorskov Slot, hvor hendes Far havde været slotsforvalter.

 

I anno 1807 fødte enken Judithe Holberg en søn i
Næstved. 
Han var hendes 4. barn. Han blev døbt
i Næstved Kirke
 og fik her navnet Peter Holberg.
Efter den tids skik  fik barnet
 
enkens  giftenavn,
også selvom hendes afdøde mand, ikke
 
var far til
barnet. For at pynte lidt på det,  blev der  noteret
på 
slægtstavlen, at drengen var født  i 1801, 
for
så var han jo ikke uægte.
 
Men, han var ikke til at finde i kirkebøgerne og har voldt min Morfar meget hovedbrud.  Morfar fandt på et senere tidspunkt et drengebarn som blev døbt i Næstved Kirke den 17/9 1807 med navnet Peter Holberg . I Kirkens ministerialbøger står der: Moderen var enkefru Judithe Holberg, født Beck og udlagt barnefar var Garderhusar Peter Andreas Kirchhoff. Judithe blev først gift med sin garderhusar, Peter Andreas Kirchhoff, mange år senere (formentlig i 1812), idet han var gift og et par gange fik afslag på sin skilsmisseanmodning. Sammen fik de yderligere 2 sønner i Vordingborg, Lauritz i 1813 og Carl W. i 1816. Begge bar navnet Kirchhoff.

Peter Holberg bar altså navnet, men var jo så ikke af Holbergslægten og altså den 1. Holberg i vores gren. Hans mor var jo en Beck og faderen en Kirchhoff. Præsten Diderik Holberg (hvis mor var den yngste af  Becksøstrene) fortsatte den "ægte" Holbergslægt og Peter Holberg en ny slægt.

Men hvordan kunne det
så være at vores Holberg gren havde samme øjenfejl som Dideriks efterkommere. Det har været det store spørgsmål, og har koster utroligt mange timer for vores grens slægtsforskning, som blev startet af Christian Holberg i 1932

Da man ikke kunne finde kirkebogsoplysninger om Peter Holberg, hverken dåb (fordi han jo var født 6 år senere end man troede) eller død (fordi han ikke døde i Danmark) og broderen Gert var død ung, så hængte man sig fast på, at det MÅTTE være Præsten Diderik, som var stamfader, hvor skulle vi ellers ha´ den samme øjenfejl fra som han havde (set på foto af maleri.)

MEN!  vi fandt Peter Holberg både i døbte og døde, nemlig 1807 i Næstved og 1836 på Sankt Thomas. Man ved også, at Peter Holberg kom hos sin ældre søster  Frederikke i København,  i første  halvdel af 1833 og det samme gjorde den unge og ugifte tjenestepige, Dorthea Baltzersdatter. Hun fødte sin uægte søn Carl Holberg den 2. januar 1834 på Fødselsstiftelsen. Han blev noteret i udsætterprotokollen som nr. 8 Carl og faderen blev ikke noteret. Hun satte Carl i pleje hos drengens Faster, Frederikke Jensen, født Holberg, og forsvandt derefter for stedse.    
                                 

Og øjenfejlen... jo den er såmænd fra mødrenes side, søstrene Holberg, født Beck. Det findes en tegning af Beck-søstrenes Far, den gamle slotsforvalter Giert Beck på Antvorskov Slot, og HAN  har øjenfejlen.

De 2 Becksøstre havde hver én søn som bar navnet Holberg. Den yngste én af Holbergslægten, den ældste gav ikke sin søn Holbergblod men kun Holbergnavnet.  Men begge gav de deres sønner øjenfejlen eller i Peters tilfælde i hvert tilfælles genet til øjenfejlen (vi har ikke foto af Peter Holberg).

Carl Holberg kunne tydeligt huske besøgene som barn, hos familien i Vordingborg, hvor Judithe fra flyttet til (også i Algade) da hun blev enke for 2. gang.
Judithe døde i Vordngborg i 1849

Se også "Slægtens øjenfejl".

Lige lidt bemærkninger:

Den opmærksomme læser vil sikkert bemærke, at nogle personers navn staves forskelligt, i de forskellige afsnit og sider. Det gælder blandt andet for Judithes eget efternavn, som i forskellige folketællingslister og ministerialbøger  staves Beck, Bech, Bek og Peter Holbergs Far, Peter Andreas som findes som Kirchhoff, Kirchoff og et par andre stavemåder.  Jeg har valgt, at stave dem som de stod i den sammenhæng informationen er fundet. Fornavnet Carl har jeg også det stavet med både K  og C, men det får mindre betydning for slægtsforskere.

Og lige til sidst. Min hjemmeside vil sikkert være under konstant opbygning, jeg håber nemlig,  at familie og slægtninge undervejs vil bidrage med oplysninger og fotofiler. Det er tilladt frit at kopiere alt materiale, både tekst og foto, af alle IKKE nulevende personer. Jeg håber med denne hjemmeside, at jeg vil kunne glæde familie og slægtninge med de oplysninger jeg har om den gren af slægten,  jeg har beskrevet her. Engang hen på efteråret, når jeg får system i alle mine CD, disketter og papirer vil jeg lave en oversigtsliste over de mange personer jeg har oplysninger om, det er nemlig langt flere, end jeg har omtalt her. Det er personer med efternavnene: Holberg, Kirchhoff, Bech, Ihler, Kabell, Buchreitz, Holbech, Steen, Engstrøm. Det kunne jo være, at jeg lige havde de data, som en fjern slægtning manglede.


Min mailadresse er:  hanne.holberg@mail.dk

Klik på det lilla link, for at komme tilbage til forsiden http://www.123hjemmeside/dk/holberg/43661